Poplatky za rozhodčí řízení

Poplatek za rozhodčí řízení před rozhodcem Rozhodčího řízení v ČR je 4% z žalované částky (minimálně 4500, - Kč).

Do výpočtu poplatku náš rozhodce (na rozdíl od jiných rozhodců) nezapočítává příslušenství pohledávky - úrok z prodlení). Poplatek za rozhodčí řízení se vypočítává výhradně z jistiny.

Poplatek může být na odůvodněnou žádost účastníka řízení snížen, zejména pokud přesáhne maximální výši poplatků, která by byla určena jako soudní poplatek podle zákona o soudních poplatcích.

V případě, že chcete zjistit výši poplatku za rozhodčí řízení ve Vašem případě napište nám.