Naši rozhodci

Ve sdružení rozhodců Rozhodčího řízení v ČR působí v současnosti přibližně 20 rozhodců na území celé České republiky.

Předsedajícím rozhodcem je:

JUDr. Milan Ficek, evropský advokát zapsán v seznamu České advokátni komory (ČAK) pod ev.č. 50245 se sídlem v Brne
JUDr. Milan Ficek je členem mezinárodní advokátní kanceláře Ficek & Ficeková s pobočkami v České republice (Brne) a Slovenské republice (Bratislavě, Nitre)

Další rozhodci (působící i jako rozhodci Rozhodčího soudu Bratislava)

Mgr. Kateřina Celnárová, advokátka

JUDr. Barbora Ficeková, advokátka

a další