Rozhodčí řízení v ČR

Milan Ficek Dobrý den, vítejte na stránkách alternativního řešení sporů. Rozhodčí řízení má nesporně řadu výhod oproti klasickému soudnímu řízení. V sdružení rozhodců působím (JUDr. Milan Ficek - evropský advokát) jako hlavní rozhodce, jsem advokátem a partnerem medzinárodní advokátní kanceláře Ficek & Ficeková s hlavním sídlem a pobočkami na Slovensku a pobočkou v České republice (Brně). Rozhodcem by podle mého názoru měla být osoba s právnickým vzděláním a se zkušenostmi v v oblasti práva, kterou rozhoduje. Často tomu tak není. Více si přečtěte o mně zde: JUDr. Milan Ficek, evropský advokát a rozhodce.

Rozhodčí řízení v ČR je sdružením rozhodců v celé České republice. V současnosti působí pod námi přibližně 20 rozhodců. Rozhodci jsou odborníci v oblasti občanského a obchodního práva a působí zejména v advokátním prostředí.

Rozhodci rozhodujou spory majetkového charakteru (například: neuhrazení půjček, úvěrů, faktur, kupních cen, cen díla, nájemních smluv a jiných pohledávek vyplývajících ze smluv). Rozhodce rozhoduje tedy spory, které umožňuje řešit zákon č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení.

Rozhodnutí rozhodce je exekučním titulem a tedy podkladem pro výkon exekuce.

Hlavní výhody rozhodování v rozhodčím řízení jsou:

  • Rychlost rozhodování (konečné rozhodnutí v rozhodčím řízení trvá jenom několik týdnů)
  • Úspora nákladů - řízení je písemné a proto jsou celkové náklady v rozhodčím řízení nizší jako před obecným soudem.
  • Spravedlivé rozhodování podle zákonů platných a účinných v době rozhodování.