Rychlost rozhodování v rozhodčím řízení

Trvání rozhodčího řízení před rozhodcem je nesrovnatelné kratší, než řízení před obecným soudem České republiky. Zatímco soudní řízení může trvat 8-9 měsíců, řízení před rozhodcem trvá jen několik týdnů a rozhodnutí rozhodce může by pravomocné do 1-2 měsíců od podání žaloby.

Naši rozhodci vědí, že pozdní spravedlnost = žádná spravedlnost. Proto je cílem našich rozhodců účinné a rychlé rozhodování bez zbytečných průtahů.

Pravomocné a vykonatelné rozhodnutí rozhodce je rovnocenným exekučním titulem jako rozhodnutí obecného soudu v ČR. Rozhodčí nález je dokonce vykonatelný ve více než 130 zemích světa, na základě Newyorské úmluvy o uznávání a výkonu cizích rozhodčích nálezů z roku 1958, jejímž signatářem je i Česká republika.