Rozhodčí smlouva

Obsah rozhodčí smlouvy

Rozhodčí smlouva je dohoda mezi smluvními stranami o tom, že všechny nebo některé spory, které mezi nimi vznikli nebo vzniknou v určeném smluvním nebo v jiném právním vztahu, se rozhodnou v rozhodčím řízení.

Rozhodčí smlouva se vztahuje i na právní nástupce stran, pokud to smluvní strany v rozhodčí smlouvě nevyloučí. To platí i v případech postoupení práv nebo povinností nebo jiné změny v osobě věřitele nebo dlužníka ve vztahu, na který se vztahuje rozhodčí smlouva.

Forma rozhodčí smlouvy

Rozhodčí smlouva může mít formu:

- zvláštní smlouvy nebo

- rozhodčí doložky ke smlouvě