Řízení před rozhodcem je neveřejné

Řízení před rozhodcem je neveřejné, pokud se účastníci řízení nedohodnou jinak.