Odborné rozhodování

Všichni naši rozhodci jsou odborníci v oblasti práva. Rozhodci jsou advokáti a právníci zabývající se zejména vymáháním pohledávek s několikaletým zkušenostmi (občanské právo se zaměřením na smlouvy o půjčce, uznání dluhu, směnky, a jiné smlouvy). Odbornost a rychlost rozhodování patří mezi základní zásady všech rozhodců sdružených ve spolku rozhodců Rozhodčího řízení v ČR.