Nižší poplatky v řízení před rozhodcem

V řízení před rozhodcem žalobce zaplatí poplatek ve výši uvedené v rozhodčí doložce, která se počítá z hodnoty sporu. Standarně 4 %.

Poplatek za rozhodčí řízení uhradí účastník (žalobce) na výzvu rozhodce, která mu přijde ve lhůtě do 3-7 dnů od podání žaloby.

Žalobce má právo požadovat náhradu tohoto poplatku od dlužníka (žalovaného). V případě úspěchu v řízení bude úspěšné straně přiznán nárok na náhradu nákladů rozhodčího řízení.

Žalobce v řízení před rozhodcem nepotřebuje právní zastupování. Žalobu si může stáhnout přímo z této stránky (modré tlačítko vpravo nahoře). Žalobbce tak ušetří náklady na vymáhání své pohledávky.